Disclaimer

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Bosman Reijn Makelaars besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Bosman Reijn Makelaars is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van Bosman Reijn Makelaars zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Bosman Reijn Makelaars is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Tevens aanvaardt Bosman Reijn Makelaars geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de gegevens, adviezen, ideeën en/of informatie van derden verstrekt door of namens Bosman Reijn Makelaars via deze website.

Bosman Reijn Makelaars is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Bosman Reijn Makelaars garandeert niet dat de aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Auteursrecht

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bosman Reijn Makelaars.