Laatste mogelijkheden jubelton: wat kan je nog doen?

Laatste mogelijkheden jubelton: wat kan je nog doen?

Dit jaar is het nog mogelijk om aan een ander persoon tussen de 18 en 40 jaar een belastingvrije schenking van €106.671 voor de eigen woning te doen, ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Het kabinet verlaagt de vrijstelling per 1 januari 2023 naar €27.231 en schaft die per 1 januari 2024 definitief af. Welke mogelijkheden zijn er nu nog om optimaal gebruik te maken van de eigenwoningvrijstelling?

Wat is een schenking voor de eigen woning? Het schenken van een bedrag voor de verbouwing van de eigen woning en het aflossen van een eigen woningschuld. Om een beroep te doen op de eigenwoningvrijstelling, moet je voldoen aan de volgende eisen.
- De verkrijger van de schenking is tussen de 18 en 40 jaar.
- Het bedrag is door de schenker betaald.
- Degene die het bedrag ontvangt, besteedt het aan de eigen woning. Dat moet uiterlijk gebeuren in het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling.

Wat nu als de schenker in één jaar niet beschikt over het volledige bedrag van de eigenwoningvrijstelling? Of als de verkrijger van de schenking in het jaar van schenking nog niet over een eigen woning beschikt? In die gevallen biedt de wet je twee mogelijkheden.
1. De bestedingsmogelijkheid
De verkrijger van de schenking kan de schenking uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar van schenking voor de eigen woning gebruiken.
2. De spreidingsmogelijkheid
De schenker kan het bedrag van de eigenwoningvrijstelling in twee jaar schenken.

Hieronder per mogelijkheid een voorbeeld.
Bestedingsmogelijkheid: schenken in 2022 en besteden voor de eigen woning in 2023 of 2024
Zoals in de laatste voorwaarden van de eigenwoningvrijstelling is aangegeven, is het mogelijk om in 2022 het volledige bedrag van de eigenwoningvrijstelling te schenken. Vervolgens moet degene die de schenking heeft gekregen, het bedrag uiterlijk in 2024 hebben gebruikt voor de eigen woning. Om gebruik te maken van deze regeling moet het bedrag van de schenking in 2022 daadwerkelijk geheel betaald (overgemaakt) zijn aan de verkrijger. In deze situatie wordt enkel in 2022 een beroep gedaan op de eigenwoningvrijstelling in de aangifte schenkbelasting.

Spreidingsmogelijkheid: de jubelton in delen schenken
Naast het later besteden van de schenking kun je de eigenwoningvrijstelling verdeeld over twee jaren schenken. De spreidingsmogelijk is alleen mogelijk als de verkrijger van de schenking in het laatste jaar van de schenking nog geen 40 jaar is. Bij deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld in 2022 €70.000 en in 2023 €36.671 worden geschonken. In beide gevallen kan een beroep worden gedaan op de eigenwoningvrijstelling. Dit moet wel al in 2022 in een onderhandse overeenkomst zijn vastgelegd. Ook moet voor beide schenkingen aangifte worden gedaan.