Startersvrijstelling

Startersvrijstelling

Het is wellicht wat vroeg, maar bekend is geworden dat de woningwaardegrens bij de startersvrijstelling vanaf 1 januari 2025 (!) wordt verhoogd van € 510.000 naar € 525.000.

Woningwaardegrens vanaf 2025 € 525.000

Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling is dat de koopsom een bepaald bedrag niet mag overstijgen, de zogeheten woningwaarde-grens. Voor 2024 bedraagt de woningwaardegrens € 510.000,-. Voor het jaar 2025 zal een hogere woningwaardegrens gelden van € 525.000,-. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor een woning.

De woningwaardegrens betreft het totaal van de waarde van de woning of rechten waaraan deze is onderworpen en de tot die woning behorende aanhorigheden. Is de koopsom inclusief aanhorigheden in 2025 hoger dan € 525.000? Dan bestaat er geen recht op de startersvrijstelling. Verder wordt – als de woning op erfpachtgrond staat – ook de waarde van de gekapitaliseerde canon bij de waarde van de woning opgeteld.

 

Transport van belang

Wil men gebruik maken van de verhoging, dan moet het transport ná 31 december 2024 plaatsvinden. Het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst is niet van belang